თეთრი ხელჯოხი

თეთრი ხელჯოხი

თეთრი ხელჯოხი უსინათლოთა უმნიშვნელოვანესი დამხმარე საშუალებაა. იგი უსინათლო ადამიანს ეხმარება დამოუკიდებლად გადაადგილებაში. თეთრი ხელჯოხი სხვადასხვაგვარია, მაგ. დასაკეცი,რომელიც პრაქტიკულია შესანახად; მყარი, რომელიც არ იკეცება; და ა.შ. ხელჯოხის შერჩევა სპეციალისტის მიერ ინდივიდუალურად ხდება უსინათლო ადამიანისათვის, როგორც მაგ. მხედველობის სათვალე, პროთეზი და ა.შ....

გახსნა