საქართველოს უსინათლოთა კავშირის თავმჯდომარეობის კანდიდატების საარჩევნო „სამოქმედო“ პროგრამა

„საქართველოს უსინათლოთა კავშირის“ თავმჯდომარეობის კანდიდატი ნანა ბრეგვაძე

„საქართველოს უსინათლოთა კავშირის“ თავმჯდომარეობის კანდიდატი თამაზ მუქერია

„საქართველოს უსინათლოთა კავშირის“ თავმჯდომარეობის კანდიდატი სოფიო ხუციშვილი

„საქართველოს უსინათლოთა კავშირის“ თავმჯდომარეობის კანდიდატი ბექა გოზალიშვილი

„საქართველოს უსინათლოთა კავშირის“ თავმჯდომარეობის კანდიდატი ესმა გუმბერიძე

Posted in სიახლეები | Leave a comment

საქართველოს უსინათლოთა კავშირის განცხადება

საქართველოს უსინათლოთა კავშირის თავმჯდომარის თანამდებობაზე კანდიდატთა განცხადების და საარჩევნო პროგრამის წარმოდგენის ბოლო ვადა, ნაცვლად 2021 წლის 25 ივლისის 17 საათისა,  განისაზღვროს 2021 წლის 26 ივლისის 12 საათამდე.

Posted in სიახლეები | Leave a comment

საქართველოს უსინათლოთა კავშირის განცხადება

2021 წლის 03 სექტემბერს 11 საათზე საქართველოს უსინათლოთა კავშირის გამგეობის სააქტო დარბაზში (ბოჭორმის ქ. N23) ჩატარდება საქართველოს უსინათლოთა კავშირის XXXV საანგარიშო-საარჩევნო ყრილობა.

საქართველოს უსინათლოთა კავშირის თავმჯდომარის თანამდებობაზე კანდიდატთა განცხადების და საარჩევნო პროგრამის წარმოდგენის ვადა განისაზვროს 2021 წლის 1 აპრილიდან 25 ივლისის 17 საათამდე.

კანდიდატს უფლება აქვს, მითითებულ ვადებში, განცხადება და პროგრამა წარმოადგინოს სხვადასხვა დროს, ამასთან მას შეუძლია  პროგრამა წარმოადგინოს როგორც ღია ისე დალუქულ მდგომარეობაში. დალუქული პროგრამა კომისიის მიერ გაიხსნება 2021 წლის 25 ივლისის შემდეგ.

თავმჯდომარის თანამდებობის კანდიდატებმა, განცხადებასა და პროგრამასთან ერთად, უნდა წარმოადგინონ განათლების დამადასტურებელი საბუთი და ავტობიოგრაფია.

არჩევნებში მონაწილე კანდიდატს, სურვილის შემთხვევაში, უფლება აქვს მოიწვიოს დამკვირვებელი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან. ამასთან საკუთარი დაინტერესების შემთხვევაში ყრილობაზე დასწრება შეეძლებათ ზემოხსენებული ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, თუ კი ისინი წინასწარ მიმართავენ უსინათლოთა კავშირის გამგეობას და კომისიას განცხადებით.

სუ კავშირის

თავმჯდომარე                            /რ.მაისურაძე/

Posted in სიახლეები | Leave a comment

საქართველოს უსინათლოთა კავშირის 34-ე ყრილობა

ვიდეოს ნახვა

Posted in სიახლეები | Leave a comment

პროექტი „დაიმკვიდრე თავი საზოგადოებაში“

8წარმატებით ხორციელდება პროექტი „დაიმკვიდრე თავი საზოგადოებაში“, რომელში მონაწილეობასაც იღებენ უსინათლო/მცირემხედველი ახალგაზრდები თბილისიდან და საქართველოს სხვა რეგიონებიდან. ისინი შეირჩნენ კონკურსის საფუძველზე, რომლის ფარგლებშიც წარმოადგინეს ტრენინგის თემატიკის მონახაზი.
5-7 აგვისტოს უსინათლო/მცირემხედველ ახალგაზრდებს ციხისძირის დასასვენებელ სახლში „მეგობრობა“ პოლონეთიდან მოწვეული ტრენერის მიერ ჩაუტარდათ ტრენერების ტრენინგი (TOT). სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment
  • შემოგვიერთდი

Sandy Web Development

ALL RIGHTS RESERVED