დამხმარე საშუალებები

ტიფლო ტექნიკა - დანიშნულება

უსინათლო ადამიანების დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის, გარდა თეთრი ხელჯოხისა,სხვა დამხმარე საშუალებებსაც დიდი როლი ენიჭება. მათ შორის, თანამედროვე ტექნოლოგიების მორგებამ უსინათლოების საჭიროებებზე, გაამარტივა მათი ყოველდღიური ცხოვრება. ისეთი სამედიცინო ტიფლო ტექნიკის შექმნა, როგორებიცაა: ხმოვანი თერმომეტრი, წნევის საზომი აპარატი და გლუკომეტრი, საშუალებას იძლევა უსინათლო...

გახსნა
თეთრი ხელჯოხი

თეთრი ხელჯოხი უსინათლოთა უმნიშვნელოვანესი დამხმარე საშუალებაა. იგი უსინათლო ადამიანს ეხმარება დამოუკიდებლად გადაადგილებაში. თეთრი ხელჯოხი სხვადასხვაგვარია, მაგ. დასაკეცი,რომელიც პრაქტიკულია შესანახად; მყარი, რომელიც არ იკეცება; და ა.შ. ხელჯოხის შერჩევა სპეციალისტის მიერ ინდივიდუალურად ხდება უსინათლო ადამიანისათვის, როგორც მაგ. მხედველობის სათვალე, პროთეზი და ა.შ....

გახსნა