არქივის ავტორი: admin

საქართველოს უსინათლოთა კავშირის აქცია ქ. ზესტაფონში

2013 წლის 31 მაისს ზესტაფონის გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართა სანქცირებული მშვიდობიანი აქცია, რომელსაც ესწრებოდა სუ კავშირის 15 რეგიონალური ფილიალის წარმომადგენელი და პროექტის ადმინისტრაცია. აქციას შეურთდა სუ კავშირის ზესტაფონის ფილიალის წევრები. აქციას სულ დაესწრო 300მდე უსინათლოთა კავშირის წევრი. აქცია გახსნა და … სრულად…

Posted in სიახლეები | Leave a comment

ჟურნალ „სინათლის“ დამატება №3 მაისი 2013წ. “პროექტი ძალას იკრებს”

უკანასკნელ წლებში პრესისა და მა-სობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებე-ბიდან ხშირად ისმის შემდეგი სახის გა-მოთქმები: შშმ პირთა ინტეგრაცია, ინ-კლუზიური სწავლება, ადაპტირებული გარემო და ა.შ. ამ საკითხებით უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია დაინტე-რესდა, გამოიძებნა საერთაშორისო დო-ნორი ორგანიზაციებიც, თუმცა, როგორც ქუხს, ისე ჯერ კიდევ არ წვიმს. … სრულად…

Posted in სიახლეები | Leave a comment

ცხელი ხაზის ანალიზი

საქართველოს უსინათლოთა კავშირის მიმდინარე პროექტის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ადამიანის უფლებათა დაცვის პროცესში“ 4-ე მოსალოდნელი შედეგის (ახალი ადვოკატირების სერვისის შექმნა შშმ პირებისთვის) 1 აქტივობის (ცხელი ხაზის გახსნა) თანახმად, ცხელ ხაზზე აპრილის თვეში სულ შემოვიდა 104 ზარი, რომლიდანაც სოციალურ საკითხს ეხებოდა … სრულად…

Posted in სიახლეები | Leave a comment

„შშმ პირები ადამიანის უფლებათა დაცვის პროეცესში“ პროექტის კომისიის ოქმი

კომისიის წევრები: პროექტის მენეჯერი თამაზ მუქერია, პროექტის ომბუდსმენი ირმა ბარაბაძე, პროექტის ომბუდსმენის იურისტ ასისტენტი-ნინო ხუჭუა. „შშმ პირები ადამიანის უფლებათა დაცვის პროეცესში“ პროექტის ფარგლებში სუ კავშირის 15 ფილიალში, კერძოდ, თბილისის #1, #2, #3, ფონიჭალის, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, რუსთავის, ბოლნისის, … სრულად…

Posted in სიახლეები | Leave a comment

როგორ გავხადოთ კანონმდებლობა ხელმისაწვდომი უსინათლოთათვის?

სახელმწიფო აპირებს განაახლოს საკანონმდებლო მაცნის ბეჭდურად გამოცემა. მისი მოვალეობაა სამართლებრივი აქტების ყველასათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მათ შორის უსინათლოებისათვისაც. საქართველოს უსინათლოთა კავშირს აქვს ტექნიკური საშუალება გამოსცეს კანონები ბრაილის შრიფტით და გამოაქვეყნოს ინტერნეტში მათი აუდიო ვერსიებიც. სჭიროა მხოლოდ შესაბამისი ფინანსური რესურსები.

Posted in სიახლეები | Leave a comment
  • შემოგვიერთდი

Sandy Web Development

ALL RIGHTS RESERVED