საქართველოს უსინათლოთა კავშირის გამგეობის გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

img2საქართველოს უსინათლოთა კავშირის გამგეობა იწვევს დასაქმების მსურველ მოქალაქეებს კავშირის ცენტრალურ აპარატში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე.
დასაქმების მსურველებმა განცხადება უნდა წარმოადგინონ ამა წლის 1 დეკემბრიდან 20 დეკემბრის 16.00 საათამდე კავშირის ცენტრალურ ოფისში – მისამართზე ქ. თბილისი, ბოჭორმის ქუჩა N 23 (სამუშაო საათები 10.00-დან 16.00-მდე, ყოველდღე გარდა შაბათ-კვირისა).
განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია ელექტრო ფოსტით. მისამართზე unblge@hotmail.com
პრეტენდენტის განცხადებას სასურველია ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტები:
1.ავტო ბიოგრაფია – ე.წ. (სივი)
2. დიპლომის ასლი.
3. საკვალიფიკაციო სერტიფიკატის ასლი.
4. კომპიუტერული პროგრამების შესწავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ასლი.

ვაკანტური თანამდებობების სია:
აპარატის სამსახურები:
1.სოციალური სამსახურის უფროსი- შრომის ანაზღაურება 490 ლარი.
კანდიდატი სასურველია აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:
ა.უმაღლესი განათლება
ბ.სუ კავშირის წესდებით განსაზღვრული ნორმები.
გ.საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობაში არსებული სოციალური თემები.
დ.უსინათლო მოქალაქეებთან ურთიერთობის გამოცდილება
ე. კომპიუტერული პროგრამების ფლობა.
2.სოც. სამსახურის მთ. სპეციალისტი_ ანაზღაურება 450 ლარი.
კანდიდატი სასურველია აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:
ა. უმაღლესი განათლება.
ბ.სუ კავშირის წესდებით განსაზღვრული ნორმები.
გ. საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობაში არსებული სოციალური თემები.
დ. უსინათლო მოქალაქეებთან ურთიერთობის გამოცდილება.
ე. კომპიუტერული პროგრამების ფლობა.
3. სოც. სამსახურის წმ. სპეციალისტი – ანაზღაურება 420 ლარი.
კანდიდატი სასურველია აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:
ა.უმაღლესი განათლება.
ბ. სუ კავშირის წესდებით განსაზღვრული ნორმები.
გ. საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობაში არსებული სოციალური თემები.
დ. უსინათლო მოქალაქეებთან ურთიერთობის გამოცდილება.
ე. კომპიუტერული პროგრამების ფლობა.
4. სუ კავშირის საწარმოთა მონიტორინგის სამსახურის უფროსი-ანაზღაურება 490ლ
კანდიდატი სასურველია აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:
ა.უმაღლესი ეკონომიკური განათლება.
ბ. სუ კავშირის წესდებით განსაზღვრული ნორმები.
გ. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი.
დ. უსინათლო მოქალაქეებთან ურთიერთობის გამოცდილება.
ე. კომპიუტერული პროგრამების ფლობა.
5. იმავე სამსახურის მთ. სპეციალისტი “ინჟინერი” ანაზღაურება 450 ლ.
კანდიდატი სასურველია აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:
ა. უმაღლესი საინჟინრო განათლება.
ბ. სუ კავშირის წესდებით განსაზღვრული ნორმები.
დ. უსინათლო მოქალაქეებთან ურთიერთობის გამოცდილება.
ე. კომპიუტერული პროგრამების ფლობა.
6.იმავე სამსახურის მთ. სპეციალისტი “რევიზორი ანაზღაურება 450 ლარი
კანდიდატი სასურველია აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:
ა.უმაღლესი ეკონომიკური განათლება.
ბ. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი.
გ. სუ კავშირის წესდებით განსაზღვრული ნორმები.
დ. უსინათლო მოქალაქეებთან ურთიერთობის გამოცდილება.
ე. კომპიუტერული პროგრამების ფლობა.
7.ბიზნეს და სოციალური პროექტების სამსახურის უფროსი-ანაზღაურება 490ლ.
კანდიდატი სასურველია აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:
ა.უმაღლესი ეკონომიკური განათლება.
ბ. სუ კავშირის წესდებით განსაზღვრული ნორმები.
გ. უსინათლო მოქალაქეებთან ურთიერთობის გამოცდილება.
დ. კომპიუტერული პროგრამების ფლობა.
8. ბიზნეს და სოციალური პროგრამების სამსახურის მთ. სპეციალისტი
ანაზღაურება 450 ლარი.
კანდიდატი სასურველია აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:
ა.უმაღლესი განათლება.
ბ. სუ კავშირის წესდებით განსაზღვრული ნორმები.
გ. უსინათლო მოქალაქეებთან ურთიერთობის გამოცდილება.
დ. კომპიუტერული პროგრამების ფლობა.
9. ბიზნეს და სოციალური პროგრამების სამსახურის წმ. სპეციალისტი
ანაზღაურება 420 ლარი.
კანდიდატი სასურველია აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:
ა.უმაღლესი განათლება.
ბ. სუ კავშირის წესდებით განსაზღვრული ნორმები.
გ. უსინათლო მოქალაქეებთან ურთიერთობის გამოცდილება.
დ. კომპიუტერული პროგრამების ფლობა.
აპარატის თანამშრომლები
10.იურისტი ანაზღაურება 265 ლარი.
კანდიდატი სასურველია აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:
ა. უმაღლესი იურიდიული განათლება.
ბ. სუ კავშირის წესდებით განსაზღვრული ნორმები.
გ. უსინათლო მოქალაქეებთან ურთიერთობის გამოცდილება.
დ. კომპიუტერული პროგრამების ფლობა.
11.მთ. ბუღალტერი- ანაზღაურება 490 ლარი.
კანდიდატი სასურველია აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:
ა. უმაღლესი ეკონომიკური განათლება.
ბ. საბუღალტრო ანგარიშგება-აღრიცხვა.
გ. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი.
დ. კომპიუტერული პროგრამების ფლობა.
ე. უსინათლო მოქალაქეებთან ურთიერთობის გამოცდილება.
12.მთ. სპეციალისტი “მოლარე ბუღალტერი” ანაზღაურება 450 ლარი.
კანდიდატი სასურველია აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:
ა. საშუალო საბუღალტრო განათლება.
ბ. საბუღალტრო ანგარიშგება-აღრიცხვა.
გ. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი.
დ. კომპიუტერული პროგრამების ფლობა.
ე. უსინათლო მოქალაქეებთან ურთიერთობის გამოცდილება.
13.წმ. სპეციალისტი თავმჯდომარის მდივანი – ანაზღაურება 420 ლარი.
კანდიდატი სასურველია აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:
ა. უმაღლესი განათლება.
ბ.კომპიუტერული პროგრამების ფლობა.
გ. უსინათლო მოქალაქეებთან ურთიერთობის გამოცდილება.
14.კანცელარია (საქმეთა მმართველი) ანაზღაურება 225 ლარი.
კანდიდატი სასურველია აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:
ა. უმაღლესი განათლება.
ბ. საქმის წარმოება.
გ. საქართველოს ადმინისტრაციული კოდექსი.
დ. საქართველოს შრომის კოდექსი.
ე. უსინათლო მოქალაქეებთან ურთიერთობის გამოცდილება.

  • შემოგვიერთდი

Sandy Web Development

ALL RIGHTS RESERVED