მერიამ უსინათლოთა კავშირს პროექტის დაფინანსება შეუწყვიტა

braili-735x400დედაქალაქის მერიამ უსინათლოთა კავშირს მათთვის მნიშვნელოვანი პროექტის დაფინანსება შეუწყვიტა. უკვე ექვსი წელია, გაზეთ „პრაიმტაიმის“ თითოეული ნომერი უსინათლოთა კავშირისთვის ბრაილის შრიფტით იბეჭდება. ეს ერთადერთი და პირველი გაზეთია საქართველოში, რომელსაც უსინათლოები ყოველკვირეულად ეცნობიან, იღებენ ინფორმაციას და შემდეგ ამაზე მეორე კვირის ორშაბათამდე მსჯელობენ. მერიის გადაწყვეტილებით, უსინათლოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება დღეიდან პროექტის დაუფინანსებლობის გამო გაჩერდა. მერიის მხრიდან გადაწყვეტილებას სარეზერვო ფონდის მკაცრი გაკონტროლებით ხსნიან, ეს არგუმენტი თავად უსინათლოთა კავშირისთვის სრულიად მიუღებელია. სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment

უსინათლოთათვის ხელმისაწვდომი მხატვრობა

DSC_0224საქართველოს უსინათლოთა კავშირმა განახორციელა პროექტი „უსინათლოთათვის ხელმისაწვდომი მხატვრობა“, რომლის მიზანი იყო ინოვაციური მეთოდის გამოყენებით უსინათლოებისთვის როგორც სმენითი ასევე ტაქტილური საშუალებებით ფერწერის აღქმა და მათში ესთეტიკური გემოვნების განვითარება. პროექტის ფარგლებში მოეწყო უკრაინელი მხატვრის სერგეი პონოჩენუკის გამოფენა საქართველოს სამ ქალაქში: ქ. თბილისში, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს საგამოფენო დარბაზში, ქ. ქუთაისში დ. კაკაბაძის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერეაში და ქ. ბათუმში ხ. ახვლედიანის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში. გამოფენები მიმდინარეობდა 23.09.2014 წლიდან – 01.10.2014წ. ჩათვლით. სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment

შემაჯამებელი კონფერენცია

190381_278920315560857_17396675_nშემაჯამებელი კონფერენცია

2014 წლის 24 აპრილს საქართველოს უსინათლოთა კავშირის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ადამიანის
უფლებათა დაცვის პროცესში“ ფარგლებში დასკვნითი, შემაჯამებელი კონფერენცია. პროექტის პარტნიორები არიან საქართველოს უსინათლოთა კავშირი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, რეგიონალური პრესის განვითარებისა და ურთიერთდახმარების ფონდი, რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია და პოლონეთის უსინათლოთა ასოციაცია. სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment

ცხელი ხაზის ჯამური ანალიზი

190381_278920315560857_17396675_nპროექტის შშმ პირები ადამიანის უფლებათა დაცვის პროცესში“ ომბუდსმენისა და იურისტ-ასისტენტის საბოლოო

ა ნ გ ა რ ი შ ი

პერიოდი 2012 წლის 9 დეკემბერი -2014 წლის 9 მაისი.
17 თვის განმავლობაში ცხელ ხაზზე უფლებების დარღვევის კუთხით შემოვიდა 1764 ზარი. გამოიკვეთა პრობლემების სხვადასხვა მიმართულებები: კერძოდ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, განათლების და დასაქმების სფეროში. ანგარიშში წარმოდგენილია მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ უსინათლოთა წინაშე მდგარი ზოგადი პრობლემების ძირითადი ნაწილი, რომელიც გამოიკვეთა ცხელი ხაზის მიერ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.
უნდა შევნიშნოთ რომ პრობლემის ერთერთ მნიშვნელოვან მიზეზს წარმოადგენს კავშირის წევრთა არაინფორმირებულობა რისი მიზეზიც კომუნიკაციის საშუალებებზე არახელმისაწვდომობაა
სოციალური დაცვის მიმართულებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლოები ძირითადად მოითხოვენ პენსიის გაზრდას. სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment

ცხელი ხაზის ანალიზი

190381_278920315560857_17396675_nსაქართველოს უსინათლოთა კავშირის მიმდინარე პროექტის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ადამიანის უფლებათა დაცვის პროცესში“ 4-ე მოსალოდნელი შედეგის (ახალი ადვოკატირების სერვისის შექმნა შშმ პირებისთვის) 1 აქტივობის (ცხელი ხაზის გახსნა) თანახმად, ცხელ ხაზზე აპრილის თვეში სულ შემოვიდა 98 ზარი.

საკითხების დეტალური აღწერა.

1. ერთ ერთი უსინათლო არის მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირი. მხედველობის გაუარესების გამო ითხოვა ხელახალი სამედიცინო ექსპერტიზა, რაზედაც ოჯახის ექიმმა უარი უთხრა იმ მოტივით რომ მას ჰქონდა მნიშვნელოვნად გამოხატული პირის უვადო სტატუსი. სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment
  • შემოგვიერთდი

Sandy Web Development

ALL RIGHTS RESERVED