ცხელი ხაზის ანალიზი

190381_278920315560857_17396675_nსაქართველოს უსინათლოთა კავშირის მიმდინარე პროექტის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ადამიანის უფლებათა დაცვის პროცესში“ 4-ე მოსალოდნელი შედეგის (ახალი ადვოკატირების სერვისის შექმნა შშმ პირებისთვის) 1 აქტივობის (ცხელი ხაზის გახსნა) თანახმად, ცხელ ხაზზე იანვრის თვეში შემოსულია სულ 109 შეტყობინა, რომლიდანაც ჯანდაცვასა და სოციალურ საკითხებს ეხება 48 შეტყობინება. 33 – საყოფაცხოვრებო საკითხებს, 3-დასაქმებას, 25 – სხვადასხვა საკითხს.

საკითხების დეტალური აღწერა
1) 60 წლის პირს ესაჭიროებოდა გადაუდებელი ოპერაცია, მას კი არ გააჩნდა პოლისი. საქართველოს უსინათლო კავშირის ომბუდსმენმა მიაწოდა ინფორმაცია, კერძოდ, ასეთ პირებს ურგენტული პროგრამის ფარგებლებში აფინანსებს საქართველოს შრომის, ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 75 პროცენტით, ხოლო რეანიმაციაში წოლის 6 დღე არის უფასო.
2) რაც შეეხება უსინათლო პირების ტიფლოტეკნიკით აღჭურვის საკითხს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ საქართველოს უსიანთლოთა კავშირის ომბუდსმენსა და მის იურისტ ასისტენტს განუმარტა რომ ბიუჯეტის ფორმირებისას ამ საკითხს დაუბრუნდებიან და გაითვალისწინებენ. სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

64771,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო საკოორდინაციო საბჭოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 15 დეკემბრის N 231 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-2 მუხლის ,,ე“ პუნქტის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო საკოორდინაციო საბჭოსმიერ 2012 წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის ანგარიშს.
2012 წლის განმავლობაში ჩატარებულ იქნა საბჭოს 2 სხდომა: 19 ივნისსა და 28 დეკემბერს. საანგარიშო წლის პირველი სხდომა (19.06.12) გაიმართა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში, სხდომის თავმჯდომარის მოადგილის, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ხელმძღვანელობით, საბჭოს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელი წევრებისა და სხვადასხვა სამინისტროების წარმომადგენელთა მონაწილეობით. სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment

”შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ადამიანის უფლებათა დაცვის პროცესში”

საქართველოს უსინათლოთა კავშირი, ანხორციელებს პროექტს ”შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ადამიანის უფლებათა დაცვის პროცესში”.
პროექტის მიზანი:
სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაძლირებისთვის წვლილის შეტანა ადამიანის უფლებების ხელშეწყობაში და დემოკრატიულ რეფორმაში, საკამათო და სადაო პოლიტიკური სფეროების გამყარება, სამოქალაქო საზოგადოების ინკლუზიურობისა და პლურალიზმის გაღრმავება, წვლილის შეტანა მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების ხელშეწყობაში (ისეთები, როგორებიც არიან შშმ პირები – კერძოდ უსინათლოები), კერძოდ შრომის, მათი თანაბარი განვითარების უფლებებში, მათ ფიზიკურ განვითარებაში და სამოქალაქო საზოგადოებაში ინტეგრაციაში.

Posted in კანონმდებლობა | Leave a comment

”შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ადამიანის უფლებათა დაცვის პროცესში”

droshaსაქართველოს უსინათლოთა კავშირი, ანხორციელებს პროექტს ”შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ადამიანის უფლებათა დაცვის პროცესში”.
პროექტის მიზანი:
სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაძლირებისთვის წვლილის შეტანა ადამიანის უფლებების ხელშეწყობაში და დემოკრატიულ რეფორმაში, საკამათო და სადაო პოლიტიკური სფეროების გამყარება, სამოქალაქო საზოგადოების ინკლუზიურობისა და პლურალიზმის გაღრმავება, წვლილის შეტანა მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების ხელშეწყობაში (ისეთები, როგორებიც არიან შშმ პირები – კერძოდ უსინათლოები), კერძოდ შრომის, მათი თანაბარი განვითარების უფლებებში, მათ ფიზიკურ განვითარებაში და სამოქალაქო საზოგადოებაში ინტეგრაციაში. სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment

„შესაძლებლობები შეუზღუდავია“

poster2012 წლის 16 ოქტომბერს საჯარო ბიბლიოთეკის საგამოფენოო დარბაზში საქართველოს უსინათლოთა კავშირის სოციალურმა სამსახურმა მოაწყო გრანდიოზული გამოფენა „შესაძლებლობები შეუზღუდავია“, რომლის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლოთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათი ნიჭის პოპულარიზაცია, საზოგადოების ინფორმირება და დარწმუნება, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს.
გამოფენა გამორჩეული და საინტერესო იყო თავისი უნიკალურობით და მრავალფეროვნებით. მოხდა უსინათლოთა მრავალმხრივი შესაძლებლობების დემონსტრირება, როგორ კერავენ, ქსოვენ, ხატავენ, ამზადებენ ხელნაკეთ ნივთებს, ახერხებენ ტექნიკის შეკეთებას, დიასახლისობენ, არიან წარმატებული სპორტსმენები, მუსიკოსები, მომღერლები, შეუძლიათ ჯანსაღი კონკურენციის გაწევა და სხვა. სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment
  • შემოგვიერთდი

Sandy Web Development

ALL RIGHTS RESERVED