6. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების ადვოკატირება და დემოკრატიული განვითარება

პერიოდი: 01.11.09-01.05.10
დამფინანსებელი: ფონდი “ღია საზოგადოება საქართველო”
პროექტის ღირებულება: 14200 აშშ დოლარი
მიზნები:

პროექტის მიზანია წვლილი შეიტანოს:
1. დაუცველ და არახელსაყრელ პირობებში მყოფი ჯგუფების, კერძოდ უსინათლოთა (მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირების, და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების) უფლებების მხარდაჭერაში, მათ სოციალურ დაცვასა და სამოქალაქო საზოგადოებაში ინტეგრაციაში.
2. სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაძლიერებაში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით;
3. კანონის უზენაესობის, ეფექტური მმართველობის და პოლიტიკური მონაწილეობის და წარმომადგენლობითობის მხარდაჭერასა და გაძლიერებაში, როგორც სოციალურ, ეკონომიკურ, ასევე პოლიტიკურ ცხოვრებაში;
ხორციელდება ბიზნეს და სოციალური პროექტების სამსახურის მიერ

  • შემოგვიერთდი

Sandy Web Development

ALL RIGHTS RESERVED