5. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდების საზოგადოებასთან ინტრგრაციის უნარ-ჩვევების გამომუშავების პროექტი.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდების საზოგადოებასთან ინტრგრაციის უნარ-ჩვევების გამომუშავების პროექტი.
პერიოდი: 01.06.07-01.08.07
პროექტმა გაიმარჯვა მსოფლიო ბანკის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში.
დამფინანსებელი: ფონდი ,,ღია საზოგადოება საქართველო”
პროექტის ღირებულება: 7656 აშშ დოლარი
პროექტის მიზნები და შედეგი : უსინათლო ახალაგაზრდების დახმარება საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესში. ახალგაზრდებს მიცემოდათ საშუალება ყოფილიყვნენ მობილურნი და ნაკლებად დამოკიდებული სხვა ადამიანებზე, მოხსნოდათ არასრულფასოვნების კომპლექსი და ჩამოყალიბებულიყვნენ საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად.
შედეგად მივიღეთ ადამიანი რომელიც გაცილებით მეტად არის დარწმუნებული საკუთარ თავში, გააჩნია საზოგადოებასთან ინტეგრაციის მეტი უნარი, არის მობილიზებული, კომუნიკაბელური, ნაცნობ გარემოში მოძრაობს დამოუკიდებლად, უკეთ ავლენს თავის შემოქმედებით პოტენციალს და რაც მთავარია დაძლეული აქვს არასრულფასოვნების კომპლექსი. ბენეფიციართა რაოდენობა: 30 უსინათლო ახალგაზრდა.
პროექტი განხორციელდა ბიზნეს და სოციალური პროექტების სამსახურის მიერ.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდების საზოგადოებასთან ინტრგრაციის უნარ-ჩვევების გამომუშავების პროექტი.
პერიოდი: 01.06.07-01.08.07
პროექტმა გაიმარჯვა მსოფლიო ბანკის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში.
დამფინანსებელი: ფონდი ,,ღია საზოგადოება საქართველო”
პროექტის ღირებულება: 7656 აშშ დოლარი
პროექტის მიზნები და შედეგი : უსინათლო ახალაგაზრდების დახმარება საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესში. ახალგაზრდებს მიცემოდათ საშუალება ყოფილიყვნენ მობილურნი და ნაკლებად დამოკიდებული სხვა ადამიანებზე, მოხსნოდათ არასრულფასოვნების კომპლექსი და ჩამოყალიბებულიყვნენ საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად.
შედეგად მივიღეთ ადამიანი რომელიც გაცილებით მეტად არის დარწმუნებული საკუთარ თავში, გააჩნია საზოგადოებასთან ინტეგრაციის მეტი უნარი, არის მობილიზებული, კომუნიკაბელური, ნაცნობ გარემოში მოძრაობს დამოუკიდებლად, უკეთ ავლენს თავის შემოქმედებით პოტენციალს და რაც მთავარია დაძლეული აქვს არასრულფასოვნების კომპლექსი. ბენეფიციართა რაოდენობა: 30 უსინათლო ახალგაზრდა.
პროექტი განხორციელდა ბიზნეს და სოციალური პროექტების სამსახურის მიერ.

  • შემოგვიერთდი

Sandy Web Development

ALL RIGHTS RESERVED