4. უსინათლო მუსიკოსთა შემოქმედებითი თანამშრომლობის საერთაშორისო პროექტი.

უსინათლო მუსიკოსთა შემოქმედებითი თანამშრომლობის საერთაშორისო პროექტი.
პერიოდი: 01.04.09-01.12.09
დამფინანსებელი: ფონდი ,,ღია საზოგადოება საქართველო”
პროექტის ღირებულება: 29500 აშშ დოლარი
მიზნები და შედეგები: საქართველოსა და სომხეთი უსინათლოთა ორგანიზაციების მუსიკოსთა დაახლოება, მათი რეპერტუარის გაზრდა, კულტურათა დიალოგი, და გამოცდილების გზით შემოქმედებითი კვალიფიკაციის ამაღლება. ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მუსიკოსთა ურთიერთგამდიდრება, თვითრეალიზების გზით და მათი დამკვიდრება, ინტეგრაცია დანარჩენ საზოგადოებასთან.
პროექტის განხორციელების შედეგად ჩვენ მივიღებთ განახლებულსა და გამდიდრებულს ორი ქვეყნის ანსაბლებს, გაიზრდება მათი კვალიფიკაცია, შეივსება ახალი კადრებით, გაიზრდება ანსამბლების რეპერტუარი. პროპაგანდა გაეწევა ორი ქვეყნის კულტურას. პროექტში მიიღებს მონაწილეობას ორი ქვეყნის 50 წარმომადგენელი.
პროექტი განხორციელდა ბიზნეს და სოციალური პროექტების სამსახურის მიერ.

  • შემოგვიერთდი

Sandy Web Development

ALL RIGHTS RESERVED