1. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ანუ ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებლით მომსახურების უზრუნველყოფის პროექტი

მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ანუ ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებლით მომსახურების უზრუნველყოფის პროექტი
1 თებერვალი 2007 წ.- 31 დეკემბერი 2007 წ.
დამფინანსებელი: ქ. თბილისის მერია
პროექტის ღირებულება 8000 ლარი.
პროექტის არსი მდგომარეობდა შემდეგში: ტოტალურ უსინათლოთა გაცილება სამედიცინო, სოციალურ, საყოფაცხოვრებო და სხვა დაწესებულებებში. ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენდა 230 ტოტალურ უსინათლოს, რომლებსაც ემსახურებოდა 3 გამცილებელი პროექტის ფარგლებში.
პროექტი განხორციელდა ბიზნეს და სოციალური პროექტების სამსახურის მიერ.

  • შემოგვიერთდი

Sandy Web Development

ALL RIGHTS RESERVED