„შშმ პირები ადამიანის უფლებათა დაცვის პროეცესში“ პროექტის კომისიის ოქმი

190381_278920315560857_17396675_nკომისიის წევრები:
პროექტის მენეჯერი თამაზ მუქერია, პროექტის ომბუდსმენი ირმა ბარაბაძე, პროექტის ომბუდსმენის იურისტ ასისტენტი-ნინო ხუჭუა.
„შშმ პირები ადამიანის უფლებათა დაცვის პროეცესში“ პროექტის ფარგლებში სუ კავშირის 15 ფილიალში, კერძოდ, თბილისის #1, #2, #3, ფონიჭალის, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, რუსთავის, ბოლნისის, ზესტაფონის, გორის, ახალციხის, კახეთის, ჭიათურის, ქუთაისის, ფოთის და ბათუმის ფილიალებში გამოცხადდა შესარჩევი კონკურსი ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში ტერენინგებში მონაწილეობისათვის და მიღებული ცოდნის საქართველოს უსინათლოთა კავშირის ფილიალებში გასავრცელებლად.
განცხადებების მიღება დაიწყება 2013 წლის 01 თებერვლიდან და გაგრძელდა 20 მარტამდე. სულ შემოვიდა 79 განცხადება, რომლიდანაც შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 68 საქართველოს უსინათლოთა კავშირის წევრმა.
2013 წლის 20 მარტიდან 2013 წლის 01 მაისამდე საქართველოს უსინათლოთა კავშირის ფილიალებში მიმდინარეობდა კონკურსანტების შერჩევა, რის შედეგადაც კომისიის წევრების მიერ შეირჩა 30 ბენეფიციარი, რომელთაც დააკმაყოფილეს ტრენინგებში მონაწილეობისათვის საჭირო კრიტერიუმები.

შეფასების კრიტერიუმები:
1) საბაზისო ელემენტარული ცოდნა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში.
2) გადმოცემის უნარი.
3) აუდიტორიასთან მუშაობის უნარი.
4) ლიდერისათვის დამახასიათებელი თვისებები.

შერჩეული ბენეფიციარები:
1. ქ. თბილისის 1 ფილიალი: ციბულსკი სტანისლავ, გიგიტაშვილი ქეთი, გიორგი ბერიძე.
2. ქ. თბილისის 2-ე ფილიალი: გოგიშელი ნატალი, ნინიკაშვილი მარიამი, მაკა კობერიძე.
3. ფონიჭალის ფილიალი: კირიაკოვი მარიამი, ბეროშვილი სოფო.
4. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ფილიალი: ნარმანია ჯამლეტ, ჩახავა შორენა.
5. რუსთავის ფილიალი: ვარძელაშვილი იოსებ, ჯავახიშვილი ზურაბი.
6. ბოლნისის ფილიალი: ჩიჩიანი სურიკ, მარტიაშვილი ზაზა.
7. ზესტაფონის ფილიალი: ლომიძე ვასო, ხიჯაკაძე მალხაზი.
8. გორის ფილიალი: გურასპაშვილი დავით, გელდიაშვილი ლევან.
9. ახალციხის ფილიალი: ახობაძე ხათუნა, გელაძე მარინა.
10. კახეთის ფილიალი: ბეჟანიშვილი მაგდა, მარკოზაშვილი იური.
11. ჭიათურის ფილიალი: ჯაფარიძე დავით, ცერცვაძე ზურაბ.
12. ქუთაისის ფილიალი: კაკაბაძე მაია, ვარდოსანიძე ნაზი.
13. ფოთის ფილიალი: ადანაია ზაზა, თოლორდავა ირაკლი.
14. ბათუმის ფილიალი: მიქელაძე სოფო, ბერიძე დალი.
შენიშვნა:
ვინაიდან საქართველოს უსინათლოთა კავშირის ქ. თბილისის #3 ფილიალში ვერ მოხერხდა კონკურსანტების შერჩევა აღნიშნული კრიტერიუმების მიხედვით, ქ. თბილისის #1 ფილში სადაც აღრიცხულია 456 წევრი დამატებით შეირჩა 1 კონკურსანტი: გიორგი ბერიძე და ქ. თბილისის #2 ფილიალში სადაც აღრიცხულია 351 წევრი დამატებით შეირჩა 1 კონკურსანტი: მაკა კობერიძე, რომელთაც დააკმაყოფილეს ზემო აღნიშნული კრიტერიუმები.

დადგენილება:
კონკურსში გამაჯვებული ბენეფიციარები მიიღებენ მონაწილობას საქართველოს უსინათლოთა კავშირის ციხისძირის დასასვენებელ სახლში, ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში დაგეგმილ ტრენინგებში 2013 წლის 01 ივნისიდან 2013 წლის 12 ივნისამდე, რის შედეგაც მოხდება მათი ტესტირება და შესაბამისად სერტიფიცირება.

კონკურსში გამარჯვებულთა სია:
ციბულსკი სტანისლავ, გიგიტაშვილი ქეთი, გიორგი ბერიძე, გოგიშელი ნატალი, ნინიკაშვილი მარიამი, მაკა კობერიძე, კირიაკოვი მარიამი, ბეროშვილი სოფო, ნარმანია ჯამლეტ, ჩახავა შორენა, ვარძელაშვილი იოსებ, ჯავახიშვილი ზურაბი, ჩიჩიანი სურიკ, მარტიაშვილი ზაზა, ლომიძე ვასო, ხიჯაკაძე მალხაზი, გურასპაშვილი დავით, გელდიაშვილი ლევან, ახობაძე ხათუნა, გელაძე მარინა, ბეჟანიშვილი მაგდა, მარკოზაშვილი იური, ჯაფარიძე დავით, ცერცვაძე ზურაბ, კაკაბაძე მაია, ვარდოსანიძე ნაზი, ადანაია ზაზა, თოლორდავა ირაკლი, მიქელაძე სოფო, ბერიძე დალი.

  • შემოგვიერთდი

Sandy Web Development

ALL RIGHTS RESERVED