როგორ გავხადოთ კანონმდებლობა ხელმისაწვდომი უსინათლოთათვის?

IMG_5167სახელმწიფო აპირებს განაახლოს საკანონმდებლო მაცნის ბეჭდურად გამოცემა. მისი მოვალეობაა სამართლებრივი აქტების ყველასათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მათ შორის უსინათლოებისათვისაც. საქართველოს უსინათლოთა კავშირს აქვს ტექნიკური საშუალება გამოსცეს კანონები ბრაილის შრიფტით და გამოაქვეყნოს ინტერნეტში მათი აუდიო ვერსიებიც. სჭიროა მხოლოდ შესაბამისი ფინანსური რესურსები.
გაწევრიანდით ჩვენს ჯგუფში და მოიწვიეთ სხვებიც:
www.facebook.com
www.causes.com/

  • შემოგვიერთდი

Sandy Web Development

ALL RIGHTS RESERVED